Logohrátky

Vhodné pro děti ve věku 2,5-5 let

Pololetní kurz pro děti s rodiči

Program : 45 minut zaměřených na grafomotoriku a orotomotoriku. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci a rozvoj slovní zásoby. Procvičujeme jednotlivé hlásky. Zkoušíme různá dechová cvičení.

KDY : lichý čtvrtek 17:15-18:00 hod.

nebo sudý pátek 15:00-15:45 hod.

(Kurz probíhá jednou za 14 dní)

Kde: velký sál centra ZUZKA

Cena pololetního kurzu :  150 Kč x počet lekcí

Kurz probíhá s certifikovanou lektorkou Adélou.

E-mail pro přihlášení na KURZ nebo na případné dotazy : oravikova.a@gmail.com.