Zvědálek

Zvědálek

Klub nabízí zvídavým dětem (předškoláci / prvňáčci) prostor pro osobní rozvoj (vzdělávací, osobností i sociální). Časová dotace je uzpůsobena této věkové kategorii, aby nabízela prostor pro rozvoj, ale nebyla zahlcující. Zvědálci na kroužku formou her a aktivit objevují nové informace, ale i lépe poznávají sebe, budují sebevědomí a ohleduplnost k druhým i sobě. Na kroužku nalézají bezpečné místo pro setkávání dětí, které jsou v jednom podobné – jsou poněkud odlišné díky svým zájmům, vášním, způsobu uvažování a citlivosti.

Samotný obsah kroužku spolu utváříme s dětmi podle jejich zájmů. Pracujeme s pomůckami, pracovními listy i tělem. Pro uvolnění zapojujeme krátké pohybové hry i aktivity podporující soustředění z oblasti mindfulness.

Kroužek je otevřený jakémukoli zvídavému dítěti ve věku 5 – 7 let, v případě nižšího věku se mnou prosím jeho přihlášení konzultujte 🙂

Dítě nemusí být členem Mensy.

Kroužek splňuje kritéria Dětské Mensy ČR a je registrován jako klub nadaných dětí Mensy.

  • začínáme 22. září
  • každý sudý pátek 16-17 hodin
  • cena kurzu 1200 Kč (8 setkání v prvním pololetí)

Informace a garant kroužku:

  • PhDr. Zuzana Knesplová
  • www.slaskavostiksobe.cz
  • knesplova.psycholog@gmail.com
  • tel.: 606 142 505